Vyberte stránku

DOVOLENKA 15.7.2024-15.08.2024

Ambulancia klinickej psychológie

Ambulancia klinickej psychológie poskytuje služby v oblasti: psychodiagnostika, psychologické poradenstvo, terapia a dopravná psychológia.

Všetky osobné údaje klientov sú používané s rešpektovaním:
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č. 2016/ 679
Zákona o ochrane osobných údajov – zákon č. 18/2018 Z.z..
Spracovanie osobných údajov je zabezpečené proti ich poškodeniu, zneužitiu , pred
neoprávneným prístupom a ich zverejnením.
Získané údaje klientov sú spracovávané iba v rozsahu nevyhnutných
informácií potrebných k realizácií psychologickej činnosti v rámci psychologických
služieb

Služby

Vyšetrenie vodičov

 • Dopravno-psychologické vyšetrenie
 • odborné poradenstvo pre vodičov
 • rehabilitačné programy pre vodičov

Psychologické vyšetrenie žiadateľov o zbrojný preukaz

Psychodiagnostika

 • diagnostika osobnosti, intelektu a schopností
 • analýza predpokladov k výberu študijného zamerania – profesijná orientácia

Poradenstvo

psychologická intervencia v osobných, partnerských a rodinných problémoch

Terapia

porozumenie problémom a riešenie rôznych životných situácií

Osobnostný rast

rozvíjanie osobnostného potenciálu a integrovanie zmien do života

PhDr. Zuzana Mičková PhD.

V roku 1992 som vyštudovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor psychológia. Postgraduálne štúdium som realizovala v odbore poradenská psychológia. Od roku 2003 vlastním licenciu na vykonávanie psychologickej činnosti a od roku 2014 licenciu na výkon zdravotníckeho povolania v odbore klinická psychológia. Počas psychologickej praxe som absolvovala výcvik v rodinnej terapii a výcvik v prevencii drogových závislostí zameraný na rovesnícke skupiny. Ako odborný asistent pracujem na katedre psychológie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a externe na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Venujem sa témam v oblasti psychológie zdravia a psychohygieny. Zároveň vykonávam klinickú prax. V roku 2016 som získala odbornú spôsobilosť na vykonávanie certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia a od roku 2021 som znalcom v odbore Klinická psychológia detí a v odbore Klinická psychológia dospelých.

Prečo spolupracovať so mnou?

Vzdelávaním a rozširovaním odborných znalostí zaručujem, že psychologické služby sú poskytované v súlade s najnovšími výskumnými psychologickými poznatkami.

Som tu pre Vás, aby sme spoločne hľadali efektívne alternatívne možnosti k naplneniu Vašej životnej spokojnosti.

Ďalej Vám môžem pomôcť

 

 • Psychologické vyšetrenie vodičov s odobratým vodičským preukazom
 • Máte problémy so správaním svojich detí?
 • Majú Vaše deti problémy s učením?
 • Chcete zistiť intelektové a osobnostné predpoklady pre výber profesie dieťaťa?
 • Neviete nájsť vhodnú profesiu vzhľadom k zdravotnému postihnutiu dieťaťa?
 • Nemáte dobrú psychickú kondíciu z rôznych dôvodov a chcete nájsť pre seba riešenie ktoré Vám pomôže ?
 • Trápite sa dlhodobo istými problémami a potrebujete pomôcť na ceste k osobnému rastu?
 • Dostali ste sa do zložitej životnej situácie a potrebujete pomôcť v procese rozhodovania?
 • Potrebujete zistiť kvalitu psychických funkcií pamäť, pozornosť, výkonová motivácia a pod.?
 • Chcete pracovať na zvládaní stresu, koncentrácii pozornosti ?
 • Potrebujete zlepšiť kvalitu partnerského vzťahu?

  Náš prístup

  Poskytované psychologické služby pomáhajú klientom riešiť problémy, dôležité úlohy pre ich ďalší profesijný a osobnostný rast s dôrazom na profesionálny prístup, interaktívny vzťah založený na vytvorenom pocite bezpečia a dôvery.

  Pri objednávaní klientov je poskytovaný flexibilný prístup k poskytovaniu termínov pre klientov.

  Spôsob objednania:
  prostredníctvom emailu: mickova1@gmail.com
  tel. kontakt : +421905344198

  Email

  mickova1@gmail.com

  PhDr. Zuzana Mičková PhD., s.r.o

  Ambulancia klinickej psychológie

  Adresa

  Vajanského 58 (budova KLIMATECH)
  921 01 Pieštany

  Ordinačné hodiny

  Na objednávky
  Po – Pi: 8:00 – 16:00